Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Kérlek olvasd el figyelmesen az alábbiakban részletezett üzletszabályzatot (Általános Szerződési Feltételeket - továbbiakban ÁSZF), mely a Kezdődyné Maár Orsolya e.v. (továbbiakban: Szolgáltató, Eladó, Vállalkozás) által üzemeltetett www.ammildesign.hu internetes oldal használata során alkalmazásra kerül. Kérlek csak akkor vedd igénybe a szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetértesz és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

Amennyiben bármilyen kérdésed merül fel a jelen ÁSZF kapcsán, vagy a www.ammildesign.hu oldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlással kapcsolatosan, vagy akár egyedi megrendelés kapcsán, kérlek a megadott elérhetőségeken keress meg!

Az ÁSZF minden szolgáltatásra és jogügyletre vonatkozik, ami a www.ammildesign.hu internetes oldalon keresztül zajlik.  Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://www.ammildesign.hu/shop_help.php?tab=terms

Jelen ÁSZF letölthető PDF formátumban a https://www.ammildesign.hu/shop_help.php?tab=terms oldalon a jobb felső sarokban található nyomtató ikonra klikkelve.

A szerződés nyelve: magyar

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
 • Szolgáltató neve: Kezdődyné Maár Orsolya egyéni vállalkozó
 • Szolgáltató székhelye: 2146 Mogyoród, Radnóti köz 4.
 • Szolgáltató elérhetősége, ami a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ammildesign.hu
 • Adószáma: 69251797-1-33
 • Nyilvántartási szám: 52916023
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium
 • Telefonszáma: +36 20/381-8231
 • A csomagküldő kereskedelmi tevékenységet a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal vette nyilvántartásba.
1.1. Domain és tárhely-szolgáltató:
 • Neve: HostingBazis Bt.
 • Székhely: 4642 Tornyospálca, Mándoki utca 40.
 • Adószám: 26305082-1-15
 • Cégjegyzékszám: 15-06-095459
 • Ügyvezető: Kovács Norbert
 • Tel.: +36 30 813 5024
 • Skype: HostingBazis
 • E-mail: info@hostingbazis.hu
1.2. Webshop tárhely-szolgáltató:

Neve: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószám: 14114113-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Tel.: +36-99/200-200

E-Mail: unas@unas.hu

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, mely a következő linken közvetlenül elérhető: https://www.ammildesign.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Fogalmak

áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut;

felek: eladó és fogyasztó együttesen;

fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül;

gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

honlap: a www.ammildesign.hu weboldal, ami a szerződés megkötésére szolgál;

jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti:

 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • a jogszabály által meghatározott kötelező jótállás;

szerződés: a honlap és elektronikus levelezés által létrejövő adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között;

tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

termék: a honlapon, vagyis a www.ammildesign.hu weboldalon szereplő, értékesítésre kínált áru; 

vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;

vevő: a honlapon, vagyis a www.ammildesign.hu weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy;

vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 

2.2. A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdéseire, a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbiak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezései;
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai;
 • valamint Szolgáltató szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.3. A jelen ÁSZF 2019. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a www.ammildesign.hu oldalon rövid felhívásban tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

2.4. Amennyiben a Felhasználó bármely módon olvassa a www.ammildesign.hu weboldalt vagy belép oda, a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, akkor nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.5. A www.ammildesign.hu weboldal teljes egészét szerzői jog védi, ezért tartalmát, vagy akár annak egy részét, a képi anyagokat és egyéb ott található információkat másolni, módosítani, terjeszteni a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos.

3. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS

3.1. Jelen ÁSZF határozza meg az  www.ammildesign.hu weboldalon történő vásárlást, melyhez a megrendelést az ÁSZF-ben felvázolt módon, elektronikus úton kell leadni. A weboldalon regisztráció nélkül vagy regisztráció után lehet vásárolni. A vásárlást érintő kapcsolattartáshoz és a szállításhoz, a megrendelések teljesítéséhez szükség van a Fogyasztó következő adataira: név, szállítási cím, (számlázási cím), telefonszám, e-mail cím.

3.2. Csak magánszemélyeket szolgál ki a www.ammildesign.hu webáruház. 

3.3. A Regisztráció a Főoldalon található Profilom menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével vagy a rendelési folyamat során lehetséges. A Profilom menüpont alatt egy valós e-mail cím, név, egy választott jelszó és egy telefonszám megadása szükséges, illetve számlázási és szállítási adatok megadásával történik. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldök a Fogyasztónak.

3.4. A Vevő az Eladó weboldalára való regisztrációval, belépéssel, annak használatával és az ott történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megértette, tudomásul vette és elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.5. A Vevő a vásárlás, ill. regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni, a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a vásárlás, ill. regisztráció során valótlan, vagy más személyhez köthető adatok kerülnek megadásra, a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Ha a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe a weboldal szolgáltatásait, a Szolgáltató kizárja felelősségét.

3.6. Az Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Eladó minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil menüre való kattintást követően az Adatmódosítás menüpont alatt van lehetőség, ahol Megrendeléseknél az aktív megrendelések adatait is érintheti. Eladót a regisztrált adatok a Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles az Eladónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.

3.7. A Vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Profilom menü Adatmódosítás menüpontja alatt. A Vevő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.8. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vevő a felelős. Amennyiben a Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.

4. A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A weboldalon keresztül a következő terméktípus vásárolható meg: műgyanta ékszerek.

4.2. A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg és postai kézbesítéssel (Magyar Posta Zrt.) vagy futárszolgálat általi kiszállítással (MPL futárszolgálat) vásárolhatóak meg.  A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban (Ft) értendőek és Áfa-val nem növelt bruttó árak, mivel a Szolgáltató kisadózó (alanyi adómentes). A feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.3. Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatására azzal a feltétellel, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.4. A webshopban a termékekről részletes információt jelenít meg a Szolgáltató: termékek neve, leírása és fotó. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szolgálhatnak – ez utóbbi jelzésre kerül. A Szolgáltató által gyártott ékszerek egyedi, kézműves termékek, és ha egyfajta termékből több is készül, az alapanyagokból adódóan (szárított, préselt virágok) sincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak lesznek (kismértékű eltérés lehet utángyártás esetén). A megrendelések során a Szolgáltató kéri ennek figyelembevételét.

4.5. Egyedi ékszereket lehet e-mailben rendelni. Amennyiben a Vevő nem tiltja kifejezetten írásban az egyeztetések során, a Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a Vevő által megadott szempontok szerint megtervezett ékszerből több példányt is készíthet, amelyeket a webshopban értékesít a többi ékszerhez hasonlóan. Amint elkészül az ékszer és a webshopban elérhetővé válik, a Szolgáltató értesíti a Vevőt e-mailben, aki ezt követően az általános eljárás szerint meg tudja vásárolni a kívánt egyedi ékszert a webshopból. Abban az esetben, ha a Vevő az előzetes egyeztetések során kifejezetten írásban jelzi, a Szolgáltató egyetlen darabot készít csak a Vevő által megtervezett ékszerből. A fenti példához hasonlóan a Szolgáltató értesíti Vevőt az ékszer elkészüléséről és a webshopban való megjelenéséről, melyet követően a Vevő az általános eljárás szerint tudja megvásárolni a kizárólag neki készült egyedi ékszert a webshopból. Ha a Vevő hozzájárul, hogy az egyedi ékszerből további példányok is utángyártásra kerüljenek és a webshopban értékesítésre kerüljenek, akkor a Vevőt megilleti az általános elállási jog ezen egyedi ékszer esetében is. Ugyanakkor, ha a Vevő nem engedélyezi az egyedi ékszer utángyártását és webshopban való értékesítését, vagyis kizárólag neki készül az egyedi ékszer, a Vevőt nem illeti meg az elállási jog, mert az adott ékszer kizárólag neki értékesíthető.

4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Vevőket az akcióról és annak időtartamáról.

4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

4.8. Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfelhasználónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. A RENDELÉS MENETE

5.1. A megrendelés a Szolgáltató weboldalán keresztül történik, telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módjában a Szolgáltatónak elfogadni (kivétel a 4.5-ben részletezett egyedi megrendelés). A Vevő regisztráció nélkül és regisztrációval is tud vásárolni, a megrendeléshez a Vevőnek meg kell adnia a kért, rá vonatkozó adatokat. A Szolgáltatót nem terheli semminemű felelősség a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb problémákért és károkért.

5.2. Adatbeviteli hibák javítása: a Szolgáltató a vásárlás valamennyi lépésében visszalépési lehetőséget biztosít a Vevő részére, vagyis a Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat, lehetőség van az adatbeviteli hibák korrigálására (pl. termék törlése a kosárból a „kuka” ikonra kattintva). 

5.3. A vevő kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket az adott termékre kattintva, ahol megjelenik a termék részletes adatait bemutató oldal és beállítja a megvásárolni kívánt darabszámot.

5.4. A vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket a „Kosárba” gomb használatával. A vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.5. Amennyiben a vevő nem szeretne további termékeket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „kosár ürítése” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A „Megrendelés”-re kattintva módosítható a kosárba helyezett termékek köre és mennyisége. A mennyiség véglegesítéséhez a „Módosít” ikonra kattint a vevő.

5.6. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül megadásra, és bruttó árak, ÁFA-t nem tartalmaznak (kisadózó). A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, ez a rendelés leadásakor, a végösszeghez kerül hozzáadásra.

5.7. A vevő ezt követően megadja a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat (e-mail cím, név és mobilszám), valamint a számlázási és szállítási adatokat. Ez után tudja kiválasztani a vevő a szállítási és a fizetési módot, melynek típusai a következőek:

 5.7.1. Fizetési módok:

 • Átutalással: a vevő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben, a díjbekérőn található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. A Vevőnek fel kell tüntetnie az átutalás közlemény rovatában a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) meghatározott módú átvételére.
  Az átutaláshoz szükséges adatok:
  Kedvezményezett bankja: OTP BANK
  Kedvezményezett neve: Kezdődyné Maár Orsolya
  Adószám: 69251797-1-33
  Kedvezményezett számlaszáma: 1177342500020747
 • Online bankkártyával: a Vevőnek lehetősége van a megrendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  Weboldalunkon az alábbi kártyatípusokkal fizethet: MasterCard – Maestro – Visa – Visa Electron – American Express

 5.7.2. Szállítási mód:

Postai levél: 

 • A webáruházból megrendelt termékek kézbesítését a Magyar Posta Zrt. végzi munkanapokon postai levélként. A Szolgáltató a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a csomagot, ezért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A szállítási költség belföldi szállítási cím esetében 990 Ft (elsőbbségi, ajánlott, buborékos borítékban), mely tartalmazza a szállítási és csomagolási költséget is. 20 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetében a Szolgáltató átvállalja a szállítási költséget, az a Felhasználó részére ingyenes.
 • Az elsőbbségi, ajánlott levelek kézbesítése munkanapokon történik. Sikertelen kézbesítés esetében értesítőt hagynak a postládában, amivel a levél a területileg illetékes postahivatalban vehető át.   

MPL futárszolgálat: 

 • A webáruházból megrendelt termékeket az MPL futárszolgálat szállítja ki (háznál történő kézbesítés).  
 • Bővebb információ itt található: www.posta.hu.
 • A szállítási költség belföldi szállítási cím esetében 1 990 Ft, mely tartalmazza a szállítási és csomagolási költséget is. 20 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetében a Szolgáltató átvállalja a szállítási költséget, az a Felhasználó részére ingyenes.

5.8. Amennyiben a Vevő regisztrált felhasználója a www.ammildesign.hu webshopnak, akkor automatikusan kihasználhatja a pontgyűjtő Törzsvásárlói program előnyeit (2020. júl. 31-től), melynek mindenkor érvényes szabályait a www.ammildesign.hu webshopon közzétett Törzsvásárlói program tartalmazza (https://www.ammildesign.hu/torzsvasarloi-program). 

A vásárlási folyamat során a fizetési mód kiválasztását követően be tudja a Vevő állítani, hogy felhasználja-e a pontokat (és milyen mértékben) a Vevő vagy sem.

5.9. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ebben az esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.10. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz a megrendelés összesítése alapján.

5.11. Az adatok megadását követően a Vevő a ”Megrendelés” gombra kattintva küldi el megrendelését, de előtte még egyszer le tudja ellenőrizni, illetve javítani a megadott adatokat és a megjegyzés mezőben el tudja küldeni észrevételeit, vagy e-mailben jelezheti egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát az info@ammildesign.hu címen.

5.12. Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.13. A Szolgáltató a megrendelt termék(ek) postai feladását követően a Vevő részére elektronikus számlát küld, mely igazolja a kifizetést. A vevő a webshopban történő vásárlással egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki részére. A csomag átvételét követően észlelt esetleges sérülésért nem vállal felelősséget a Szolgáltató. A csomag és a termék(ek) sértetlenségét a Vevő köteles a csomag kézbesítésekor a kézbesítő előtt megvizsgálni és a csomagoláson, valamint a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, amennyiben pedig sérülés található azon, akkor nem köteles a csomagot átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Vevő nem fogad el!

5.14. A rendelések feldolgozása kétlépcsős folyamat. Elsőként a Szolgáltató a vevő által leadott megrendelés megérkezését automatikus visszaigazoló e-mailben visszaigazolja a vevő számára. Ez a visszaigazoló e-mail csak és kizárólag arról értesíti a vevőt, hogy a Szolgáltató megkapta a megrendelését. A vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, ha e visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert vevő rossz e-mail címet adott meg a megrendelési folyamat során vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud e-maileket fogadni.

5.15. A vevő tudomásul veszi, hogy az 5.13. pontban részletezett visszaigazolás csak egy automata visszaigazolás, vagyis szerződést nem hoz létre. A második lépésben keletkezik szerződés, amikor a Szolgáltató az 5.13. pontban említett automata visszaigazolás után egy újabb üzenetben tájékoztatja a vevőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. A Szolgáltató küld egy díjbekérőt/proforma számlát, mely tartalmazza a banki utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelt termékek árát (szállítási költséggel együtt).

5.16. Ha a vevő hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben található adatokra vonatkozóan a megrendelés után, akkor 1 nap áll rendelkezésére, hogy azt jelezze a Szolgáltatónak.

5.17. Amennyiben a megrendelni kívánt termék a megrendelés leadásakor nem áll rendelkezésre, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését. Ekkor nem jön létre a szerződéskötés, amiről a vevő tájékoztatásra kerül. Bármely, erre vonatkozó, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Szolgáltató haladéktalanul visszatérít a vevő számára.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között kerülnek feldolgozásra. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

6.2. Általános teljesítési határidő, a raktáron lévő ékszerek esetében a megrendelés ellenértékének kiegyenlítésétől számított 2-5 munkanapon belül. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, ill. egyedi megrendelések esetében a teljesítési határidő a kért termék(ek) mennyiségének és sajátosságainak a függvényében ettől eltérhet, akár 6 hét is lehet, azonban minden esetben a Felhasználóval egyeztetésre kerül a megrendelési folyamat során. 

6.3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni és a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

7. AMMIL DESIGN AJÁNDÉKUTALVÁNY

7.1. A www.ammildesign.hu webáruházban lehetőség van 5 000 Ft és 10 000 Ft értékben ajándékutalványt vásárolni, amelynek segítségével a megajándékozott kizárólag a www.ammildesign.hu webáruházban tud fizetni a kiválasztott termékekért az utalvány értékének mértékéig. Az ajándékutalvány nem vonatkozik a szállítási költségre.

7.2. Az Ammil Design Ajándékutalvány papír alapú, nyomtatott ajándékutalvány, melynek hátoldalán egyedi kuponkód található – az elejére írt összegnek megfelelő értékben.  A megrendelés folyamatában a "Kuponkód" mezőbe kell begépelni ezt a kuponkódot, majd megnyomni az "Ellenőrzés" gombot. Az ajándékutalvány megvásárlása során a webshopban érvényben lévő fizetési módok, kiszállítására pedig a webshopban érvényben lévő szállítási módok állnak rendelkezésre.

7.3. Az Ammil Design ajándékutalvány a megvásárlástól számított 1 éven belül használható fel a www.ammildesign.hu webshopban történő vásárláskor.  Az 1 éves érvényességi időszak lejártát követően az ajándékutalvány nem használható fel,  a fel nem használt összeg visszatérítésére nincs mód.

7.4. Az ajándékutalvány csak egy összegben váltható be, kisebb összegű termék vásárlásakor az érték különbözetet nem térítem vissza és későbbi vásárlás során sincs lehetőség annak érvényesítésére. Ha a megvásárolni kívánt termék(ek) értéke magasabb, mint az ajándékutalványon szereplő összeg, úgy a különbözetet más fizetési mód (előre utalás, kártyás fizetés a Barion biztonságos rendszerén keresztül) segítségével fizetheti ki a Felhasználó.

7.5. Az elveszett vagy ellopott ajándékutalványokért nem vállalok felelősséget, értéküket nem térítem meg és nem is helyettesítem.

7.6. Az ajándékutalvány hátoldalára opcionálisan ráírható a megajándékozott neve. Az ajándékutalvány azonosítása a fizetéskor a hátoldalán lévő kuponkód szerint történik, nem pedig az opcionálisan ráírt név alapján. Ebből adódóan az ajándékutalványt más is beválthatja, akinek az ajándékutalvány jogszerűen a birtokában van.

8. ELÁLLÁS JOGA

8.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása ( https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083) értelmében a fogyasztót megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi a terméket. A Felhasználó gyakorolhatja elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is.

8.3. Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

8.4. Az elállási jog gyakorlásakor a Fogyasztót a termék visszaküldésének költsége terheli csak, más költség nem terheli

8.5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak

8.6. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

8.6.1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

8.6.2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

8.6.3 romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

8.6.4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

8.6.5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

8.6.6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

8.6.7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Felhasználó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

8.6.8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta;

8.6.9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

8.6.10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

8.6.11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

8.6.12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.7. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy a Szolgáltató az erre vonatkozó elállási nyilatkozat kézhezvételét/ vagy a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak az általa teljesített fizetést, beleértve a szállítási díjat is.

8.8. A visszatérítés az eredeti tranzakció során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módon történik, kivéve, ha Fogyasztó kifejezetten hozzájárul más fizetési mód igénybevételéhez; de ebben az esetben a más visszatérítési mód alkalmazásából Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti. Abban az esetben, ha ajándékutalvánnyal fizette ki a Fogyasztó a termék árát teljes mértékben, a visszatérítés is ajándékutalvány formájában történik. Ha részlegesen fizetett ajándékutalvánnyal a Fogyasztó, először a választott fizetési móddal kifizetett összeg kerül visszatérítésre, ugyanazon fizetési móddal. Ezután a fennmaradó összeget térítem meg ajándékutalvány formájában.

8.9. A Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítést Szolgáltatónak való megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy az Eladó megadott címén átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

8.10. Írásban történő elállás esetén Fogyasztónak elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

8.11. Az Eladó nem köteles megtéríteni azokat a többletköltségeket a Fogyasztónak, amelyek az Eladó által javasolt legolcsóbb, szokásos szállítási módtól eltérő fuvarozási mód, Fogyasztó általi választásából adódnak.

8.12. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja az Eladó, amíg vissza nem kapta az terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.13. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (akár a mellékeltet) köteles eljuttatni írásban az Eladó valamely elérhetőségére. Postai címre: 2146 Mogyoród, Radnóti köz 4. számra vagy elektronikus úton küldött levél útján az info@ammildesign.hu címre. Postai út választása esetén a postára adás időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató, és ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el. A megrendelt terméket postai úton juttathatja vissza a Fogyasztó az Eladó részére.

8.14. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkező értékcsökkenésért felel.

8.15. Elállási jog gyakorlásának menete:

8.15.1. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató elérhetőségére.

8.15.2. Ha a Felhasználó a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát, határidőben gyakorolja elállási jogát. Ha írásban történik az elállás, elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül: postai út esetében, a postára adás dátuma kerül figyelembe vételre, e-mail esetében pedig az e-mail küldésének ideje.

8.15.3. Elállás esetén a Felhasználó köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

8.15.4. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő költségeket a Felhasználó viseli. De a Szolgáltató nem köteles megtéríteni azokat a többletköltségeket a Felhasználónak, amelyek a Szolgáltató által javasolt legolcsóbb, szokásos szállítási módtól eltérő fuvarozási mód, Felhasználó általi választásából adódnak.

8.15.5. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

8.15.6. Több termék szolgáltatásakor az utoljára átvett termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételétől számított 14 nap elteltével jár le a Felhasználó elállási joga.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett*:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében**: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja***:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszafizetésre):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

*: itt kell a vállalkozás nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét megadni

**: itt kell megjelölni a szerződés tárgyául szolgáló terméket vagy szolgáltatást

***: a megfelelő jelölendő.

9. SZAVATOSSÁGI JOG

9. A TELJESÍTÉS SZERZŐDÉSSZERŰSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmaz áruk esetében a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek

9.1. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

9.1.1. meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

9.1.2. alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;

9.1.3. rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és

9.1.4. biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

9.2. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - a 9.1 bekezdés szerinti követelmények teljesülése mellett - a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

9.2.1. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

9.2.2. rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;

9.2.3. rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és

9.2.4. meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

9.3. A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a 9.2.2 pont szerinti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése

 9.4. A vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

9.4.1. az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

9.4.2. az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

9.5. Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

9.6. Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

9.6.1. két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

9.6.2. két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

9.7. Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.

Abban az esetben, ha a Fogyasztó a szerződés megkötésekor külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta, akkor nem állapítható meg hibás teljesítés.

 

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

Az alábbi pontok a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján készültek, kiegészítve a Korm. rendelet hatályba lépést követően elfogadott jogszabályok rendelkezéseivel.

Kellékszavatosság

Az Eladót minden terméke kapcsán terheli a Polgári törvénykönyv szerinti kellékszavatossági felelősség, továbbá fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint a fogyasztó érvényesítheti kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben, annak hibás teljesítése esetén.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy – a következő bekezdés szerinti kivétellel - a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje egy év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

 

A kellékszavatossági igények sajátos szabályai áru adásvétele esetén

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket:
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • az Eladó megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát az Eladóval.

A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében az Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy:

 • a fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut; és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.  Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ammildesign.hu webshopot üzemeltető Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

  

Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 • Milyen esetben élhet a Fogyasztó a jótállási jogával?
  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek esetén.

Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, ekkor a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét;
 • a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Jótállási jogok:

 • A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó főszabályként kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.
 • A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
 • A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

  A jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, de a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vevő a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

Jótállási igény kezelésének szabályai

 

A kijavítás kezelésekor törekedni kell az Eladónak arra, hogy a hibás termék kijavítását 15 napon belül elvégezze. A kijavításra megadott határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama meghaladja a tizenöt napot, akkor az Eladó köteles tájékoztatni a Fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vevő eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

A Vevő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a tájékoztatás részére elektronikus úton vagy más, a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas módon is létrejöhessen.

Amennyiben a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor: 

 • ha a Vevő hozzájárult, a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • ha a Vevő nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem rendelkezett, számára az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Vagy
 • ha a Vevő nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem rendelkezett, és a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján feltüntetett eladási árat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

Amennyiben a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a Vevő jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vevő ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem rendelkezett, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján feltüntetett eladási árat nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

 

Kivételek a jótállási igény kezelésének szabályai alól:     

 • A fogyasztási cikkek közül a fentiek az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
 • A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

10.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

10.3. Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követően 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó egyedi azonosítószámmal látja el.

10.5. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 • az Eladó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

10.6. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 • a Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi ügyeket elsőfokon a felhasználó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: www.kormanyhivatal.hu.
 • a Fogyasztónak panaszával békéltető testülethez is fordulhat, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu;

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu;

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu;

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu;

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu;

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu;

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu;

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu;

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu;

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu;

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/;

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu;

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu;

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu;

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu;

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu.

10.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A testület a Fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt található: www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ:

www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  

10.8. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot (524/2013/EU rendelet 14. cikke alapján): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket megpróbálják békés úton rendezni.

11.2. Szolgáltató www.ammildesign.hu webshopja Magyarországon működik és itt végzik a karbantartását is. Tekintettel arra, hogy a webshop más országokból is meglátogatható, a Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában a magyar jog az irányadó jog. A Szolgáltató által a Felhasználóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre - törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - az alperes (Felhasználó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes a 2016. évi CXXX. törvény 26. § (1) bekezdése alapján.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. A www.ammildesign.hu weboldal szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében, így annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll.   

12.2. A weboldalról bármilyen anyagot átvenni kizárólag a jogtulajdonos – Kezdődyné Maár Orsolya e.v. - írásos hozzájárulása esetén lehetséges, akkor is csak a weboldalra való hivatkozással és a forrás feltüntetésével lehet.

13. ADATVÉDELEM

A www.ammildesign.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://www.ammildesign.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Mogyoród, 2019. október 1.

Módosítva utoljára: 2022. január 07.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Kérlek figyelmesen olvasd el az alábbi tájékoztatót, mely a www.ammildesign.hu weboldalra látogatók, a weboldalt használók és a weboldalon elérhető szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók adatainak kezelésére vonatkozik. A www.ammildesign.hu weboldalt üzemeltető Kezdődyné Maár Orsolya egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és működése során alkalmazza. Az adatkezelési tájékoztatóban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak.

Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalról érhető el: https://www.ammildesign.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Jelen ÁSZF letölthető PDF formátumban a https://www.ammildesign.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy oldalon a jobb felső sarokban található nyomtató ikonra klikkelve.

Amennyiben módosítás történik a tájékoztatóban, azok a fenti oldalon való megjelenéssel lépnek hatályba.

1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő elérhetőségei:

 • név: Kezdődyné Maár Orsolya egyéni vállalkozó
 • székhely: 2146 Mogyoród, Radnóti köz 4.
 • telefonszám: +36 20/381-8231
 • e-mail cím: info@ammildesign.hu
 • adószám: 69251797-1-33
 • nyilvántartási szám: 52916023
 • nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium
 • Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg: info@ammildesign.hu

 

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője:

 • név: Kezdődyné Maár Orsolya egyéni vállalkozó
 • telefonszám: +36 20/381-8231
 • e-mail cím: info@ammildesign.hu
2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÉS AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK

Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezése során lényeges alapfogalmak:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelési elvek az alábbiak. A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fent felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Szolgáltató a neki megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezért egy megadott e-mail címről történő belépésekkel kapcsolatba hozható mindennemű felelősség azt az Érintettet terheli kizárólag, aki megadta az e-mail címet.

3. ADATKEZELÉSEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Az Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a tájékoztatóban felsorolt jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

3.1. Az adatok tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Gondoskodik a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • szervezeti, működési,
 • fizikai biztonsági,
 • információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

3.2. Regisztráció során megadandó személyes adatok

A www.ammildesign.hu webshop igénybevételéhez nem kötelező felhasználói fiók alkalmazása, azonban ha a Felhasználó felhasználói fiókot hoz létre, a webshop használatakor nem kell minden alkalommal megadnia a Szolgáltatónak (Adatkezelőnek) személyes adatait.

A regisztráció során megadandó személyes adatok:

 • e-mail cím (kötelező)
 • jelszó (kötelező)
 • név (kötelező)
 • mobilszám (kötelező)

Számlázási adatok:

  • név (kötelező)
  • ország (kötelező)
  • irányítószám (kötelező)
  • település (kötelező)
  • utca, házszám (kötelező)
  • cég esetén adószám (kötelező)

Szállítási adatok (amennyiben eltérnek a számlázási adatoktól):

  • név (kötelező)
  • ország (kötelező)
  • irányítószám (kötelező)
  • település (kötelező)
  • utca, házszám (kötelező)
  • cég esetén adószám (kötelező)

Az Érintett bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha az Érintett törli regisztrációját, személyes adatai a regisztrált/bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

3.3. A webshop működtetéséhez, online rendeléshez szükséges adatok

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépés.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Vezeték- és keresztnév

A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás. A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, egyéni megrendelésekkel vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű díjbekérő, ill. a számla kiállítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás – postázás - lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Érintett: a www.ammildesign.hu webshop-on regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a www.ammildesign.hu webshopban történő megrendeléshez, vásárláshoz kapcsolódóan a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli bizonylat kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

 • online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 • szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, továbbá a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint.

Tájékoztatlak, hogy

 • az adatkezelés az Te hozzájárulásodon alapul.
 • köteles vagy a személyes adatokat megadni, annak érdekében, hogy rendelésed tudjam teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy nem tudom a rendelésed feldolgozni.

Az Érintettnek meg kell adnia személyes adatait annak érdekében, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok hiányában a Szolgáltató nem tudja feldolgozni a rendelést és a Felhasználóval nem jöhet létre szerződés.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal. Kivételt jelentenek a számviteli bizonylatok, tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére, mely szerint ezeket az adatokat 8 évig meg kell őrizni.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a korábban ismertetett alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk) - az Érintett kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • helyesbítés joga (GDPR 16. cikk) - az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.
 • joga van az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk), valamint a hozzájárulás bármikor történő visszavonásához.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait - személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását, kezelésének korlátozását vagy törlését, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást - az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • postai úton a következő címen: 2146 Mogyoród, Radnóti köz 4.
 • e-mail útján az info@ammildesign.hu e-mail címen,
 • telefonon +36 20/381-8231 számon.

3.4. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

  Online ügyintézéskor a webáruház kapcsolati űrlapján – mely az „Információk”-on belül az „Elérhetőségek” alatt található - a következő adatokat lehet megadni:

  • név (kötelező)
  • e-mail cím (kötelező)
  • telefonszám (nem kötelező)
  • tárgy (nem kötelező)
  • üzenet (nem kötelező).

  Az online ügyintézés részeként az egyes termékek adatlapja alatt egy kérdőjel ikon szerepel, melyre kattintva további információ kérhető az adott termékről. Az így felugró ablakban az alábbi adatokat lehet megadni:

  • név (kötelező)
  • e-mail cím (kötelező)
  • telefonszám (nem kötelező)
  • kérdés (kötelező).

  Érintett: az a Felhasználó, aki az űrlapot kitölti.

  Az adatkezelés célja: a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos információ megadása, a kapcsolatfelvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása.

  Az adatkezelés jogalapja:

  • Felhasználó/Érintett hozzájárulása
  • az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja
  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja alapján;
  • az Ektv. tv. 13/A. § (1 és 7) bekezdése

  Az adatkezelés időtartama az űrlapon megadott személyes adatok tárolására vonatkozóan:

  • egyszeri információcsere esetén a Szolgáltató az adatot haladéktalanul törli;
  • ha a megkeresés a Szolgáltatóval kötött szerződéshez vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. § (1) és (7) bekezdéseiben előírtak szerint alakul, figyelemmel a GDPR 6 cikk (1) cikk b) pontjában foglaltakra;
  • fogyasztói panasz esetén: a panaszjegyzőkönyv felvételétől számított öt év (Fogy.véd. tv. 17/A. § (7) bekezdés).

  3.5. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

  A Hírlevélre való feliratkozás módja:

  • minden oldal alján, a Hírlevél feliratkozás boxban
  • illetve regisztráció során.

  Az adatkezelés célja: ha a Felhasználó feliratkozott a hírlevél szolgáltatásra, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek a Felhasználó e-mail címére történő eljuttatása céljából kerül sor. A hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó elfogadja a feliratkozás során megadott adatainak kezelését. A hírlevél reklámot tartalmaz, direkt marketing elemekkel bír, tájékoztat a Szolgáltató akcióiról, újdonságairól, stb. Amennyiben a Felhasználó a fiókjába belépve módosítja a regisztrációkor megadott e-mail címét, a Szolgáltató ezt követően a módosított, új e-mail címre küldi a hírleveleket.

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: e-mail cím; név; a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja.

  Személyes adat

  Adatkezelés célja

  Név, e-mail cím

  A hírlevélre való feliratkozás megvalósítása, azonosítás.

  A feliratkozás időpontja

  Technikai művelet. 

  A feliratkozás kori IP cím

  Technikai művelet. 

  Regisztráció nélküli hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

  Regisztrációval történő hírlevél feliratkozás esetén:

  • Alapadatok:
   • kötelező: e-mail cím, jelszó, név, telefonszám
   • Számlázási cím(ek):
    • kötelező: név, ország, irányítószám, település, utca, házszám (cég esetén adószám)
    • Szállítási cím(ek):
     • kötelező: név, ország, irányítószám, település, utca, házszám

     Adatkezelő rendszere tárolja továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulást, a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

     Az adatkezelés jogalapja:

     • Felhasználó/Érintett hozzájárulása a
     • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja;
     • az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja
     • az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdése
     • a Grt. 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

     Az adatkezelés időtartama: a Felhasználónak a hírlevél küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja a Szolgáltató, amíg az alább felsorolt módok valamelyikén le nem iratkozik a hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

     Leiratkozás módja:

     • a Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.
     • a Felhasználó a reklámokról leiratkozhat a hírlevélben lévő linkre kattintva.
     • a regisztrált Felhasználók a személyes fiókjukba belépve - a hírlevél feliratkozáskor a check box-ba tett jelölés visszavonásával - is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.
     • ha a Felhasználó leiratkozik, a hírlevél küldéshez használt személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.
     • a Szolgáltató a regisztrált Felhasználókat a regisztrációt követően egyszeri alkalommal üdvözlő e-mailben köszönti, amely marketing ajánlatot is tartalmazhat – a Felhasználó az ebben az üdvözlő levélben küldött linken is leiratkozhat a hírlevélről.

     Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

     • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
     • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
     • joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

     Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait - személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását, kezelésének korlátozását vagy törlését, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást - az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

     • postai úton a következő címen: 2146 Mogyoród, Radnóti köz 4.
     • e-mail útján az info@ammildesign.hu e-mail címen,
     • telefonon +36 20/381-8231 számon.

     Kérlek vedd figyelembe, hogy

     • az adatkezelés az Te hozzájárulásodon alapul
     • ha hírlevelet szeretnél kapni tőlem, akkor köteles vagy személyes adatokat megadni,
     • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudok Neked hírlevelet küldeni, nem tudlak termékeimről, szolgáltatásaimról, ajánlataimról tájékoztatni.

     3.6. Panaszkezeléshez kapcsolódó adatok

     Érintett: az a Felhasználó, aki a www.ammildesign.hu weboldalon vásárolt és valamilyen panaszt kíván tenni akár e-mailben (info@ammildesign.hu e-mail címen), telefonon (+36 20/381-8231 számon) vagy a www.ammildesign.hu weboldal Panaszkezelés menüpontjában elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon.

     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírásában a vásárló által önkéntesen megadott személyes adatok, a panaszjegyzőkönyvet felvevő és a panaszt benyújtó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje, a panasz egyedi azonosítószáma, a panaszra adott válaszban szereplő személyes adatok.

     Az adatkezelés célja: a Szolgáltató valamely termékével kapcsolatos panasz kivizsgálása és dokumentálása.

     Az adatkezelés jogalapja:

     • az érintett hozzájárulása
     • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont,
     • az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
     • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján.

     Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

     • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
     • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
     • joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

     Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait - személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását, kezelésének korlátozását vagy törlését, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást - az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

     • postai úton a következő címen: 2146 Mogyoród, Radnóti köz 4.
     • e-mail útján az info@ammildesign.hu e-mail címen,
     • telefonon +36 20/381-8231 számon.

     Az adatkezelés időtartama: 5 évig kell megőrizni a panaszról felvett jegyzőkönyv és a válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

     Adattovábbítás címzettje: a jótállási/szavatossági igénybejelentéssel érintett termék visszaszállítását a Szolgáltató részére, valamint a javított/kicserélt termék kiszállítását a vásárló részére a Magyar Posta Zrt. végzi.

     Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a korábban ismertetett alapelvek tiszteletben tartásával.

     Kérlek vedd figyelembe, hogy

     • szerződéses kötelezettségen alapul a személyes adataid szolgáltatása
     • a személyes adataid kezelése a szerződés megkötésének előfeltétele
     • köteles vagy megadni személyes adataidat annak érdekében, hogy kezelni tudjam panaszod
     • az adatszolgáltatás elmaradásának következményeként nem tudom kezelni a hozzám beérkezett panaszt.

     3.7. Social media oldalak         

     Érintett: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Instagram/Pinterest stb. közösségi oldalakon és kedvelte/követte/megosztotta az Ammil Design oldalát vagy az oldalon megjelenő tartalmakat.

     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/ Instagram közösségi oldalakon a regisztrált neve és nyilvános profilképe.

     Az adatkezelés célja: a social media oldalakon a www.ammildesign.hu webshop tartalmi elemeinek, bejegyzéseinek, termékeinek, akcióinak, a weboldalnak a megosztása, illetve kedvelése/követése.

     Az adatkezelés időtartama, az adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adott közösségi oldal tartalmazza a vonatkozó elemeket, mivel az adatkezelés a social media oldalakon valósul meg, az adott social media oldal szabályozása van érvényben.

     Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a social media oldalakon.

     3.8. Profilalkotás

     Az Adatkezelő hozzájárulás alapján profilalkotást végez, hogy az érdeklődési körnek és igényeknek, kívánságoknak megfelelő ajánlatokat nyújthasson. Az ajánlatokat hírlevélben küldi el, e-mailben, vagy a weboldalon jelenítheti meg. A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használják.

     3.9. Technikai adatok

     Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. Ezek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

     3.10. Az igénybe vett adatfeldolgozók:

     SZÁLLÍTÁS:

     Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: amikor a Felhasználó szerződést köt a Szolgáltatóval, a Szolgáltató a Felhasználó lent felsorolt adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja azért, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.

     Érintett: az a Felhasználó, ill. a Felhasználó által megjelölt egyéb címzett, akinek részére a Szolgáltató a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím.

     Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése.

     Az adatkezelés jogalapja:

     • Felhasználó/Érintett hozzájárulása
     • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja;
     • Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján.

     Az adatkezelés időtartama: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

     Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhozszállítás esetén a Szolgáltató a fenti adatokat továbbítja a postai szolgáltató részére.

     Az adattovábbítás jogalapja egyetemes postai szolgáltató (a Magyar Posta Zrt.) esetén:

     • a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja figyelemmel a Postatv. 6. § és 18. §- ára (az adatok kezelése szükséges az egyetemes postai szolgáltatás, mint közérdekű feladat végrehajtásához, amelyre a Magyar Posta Zrt. a Postatv. 6. § és 18. §-a alapján kijelölésre került), míg az egyetemes postai szolgáltatások körén kívüli postai szolgáltatás (a Magyar Posta Zrt.-n kívüli egyéb szolgáltató) igénybevétele esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adattovábbítás a Társaság és a postai szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ami abban nyilvánul meg, hogy e nélkül a szerződés teljesítése és igazolása nem lenne lehetséges a postai szolgáltatások teljesítésére előírt jogszabályi feltételek szerint).

     Az Érintett a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja a postai szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadó általános üzleti feltételeiket és adatkezelési szabályaikat.

     A postai szolgáltató az Érintett személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti:

     • postai szolgáltató: Magyar Posta Zrt.
     • postai szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
     • postai szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenység: csomagszállítás.
     • postai szolgáltató ÁSZF elérhetősége: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

     ONLINE FIZETÉS:

     Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

     Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online fizetés

     Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

     • név: Barion Payment Zrt.
     • cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
     • telefon: +36 1 464 7099
     • weboldal: www.barion.com

     Érintett: az online vásárlást kérő valamennyi érintett.

     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

     Az adatkezelés célja: az online termékértékesítés, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság, a tranzakciók nyomon követése és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

     Az adatkezelés jogalapja:

     • Felhasználó/Érintett hozzájárulása
     • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja;
     • Infotv. 5. § (1) bekezdése.
     • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

     Az adatkezelés időtartama: az online fizetés lebonyolításáig tart.

     WEBTÁRHELY (DOMAIN) SZOLGÁLTATÓ

     Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: domain és e-mail levelezés lebonyolításához szükséges tárhely szolgáltatás.

     Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

     • HostingBazis Bt.
     • Székhely: 4642 Tornyospálca, Mándoki utca 40.
     • Adószám: 26305082-1-15
     • Cégjegyzékszám: 15-06-095459
     • Tel.: +36 30 813 5024
     • Skype: HostingBazis
     • E-Mail: info@hostingbazis.hu

     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Érintett által küldött email levelek kezelése.

     Az érintettek köre: az info@ammildesign.hu címre írt valamennyi email.

     Az adatkezelés célja: az Érintettel való kapcsolattartás.

     Az adatkezelés jogalapja:

     • Felhasználó/Érintett hozzájárulása
     • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja;
     • Infotv. 5. § (1) bekezdése.
     • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

     Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a domain-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

     WEBSHOP SZOLGÁLTATÓ

     Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: webshoppal kapcsolatos szolgáltatás, marketing tevékenység

     Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

     • UNAS Online Kft.
     • Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
     • Adószám: 14114113-2-08
     • Cégjegyzékszám: 08-09-015594
     • Tel.: +36-99/200-200
     • E-Mail: unas@unas.hu

     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Érintett által megadott minden személyes adat.

     Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.

     Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, marketingtevékenység biztosítása.

     Az adatkezelés jogalapja:

     • Felhasználó/Érintett hozzájárulása
     • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja;
     • Infotv. 5. § (1) bekezdése.
     • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

     Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

     HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÓ

     Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevélküldés, marketing tevékenység

     Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

     • The Rocket Science Group, LLC,
     • Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
     • E-Mail: abuse@mailchimp.com 

     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Érintettek számára küldött email levelezés kezelése.

     Az érintettek köre: a hírlevél szolgáltatásra feliratkozók.

     Az adatkezelés célja: marketingtevékenység biztosítása, hírlevelek küldése.

     Az adatkezelés jogalapja:

     • Felhasználó/Érintett hozzájárulása
     • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja;
     • Infotv. 5. § (1) bekezdése.
     • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

     Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

     3.11. Cookie-k

      3.11.1. A cookie-k feladata

     A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a Felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott Felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

     • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
     • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
     • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
     • szükségtelenné teszik már megadott adatok újbóli megadását;
     • általában javítanak a felhasználói élményen.

     A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

     • felhasználó azonosítás
     • az egyes munkamenetek azonosítása
     • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
     • bizonyos megadott adatok tárolása
     • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
     • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása.

      3.11.2. Munkamenet (session) cookie-k

     A webáruház által használt cookie-k az alábbiak:

     • „munkamenet (session) cookie-k”.

     Az adatkezelés célja: ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. A felhasználók azonosítására, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követésére szolgálnak.

     Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

     Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről, míg más típusú cookie maximum 30 napig marad meg.

     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az adatkezelő a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat.

     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ugyanakkor a cookie-k használatának tiltásával tudomásul veszi a Felhasználó, hogy cookie-k nélkül az adott oldal működése nem lesz teljes értékű.

     Az adatkezelés jogalapja: az érintettől nem szükséges a hozzájárulás abban az esetben, ha a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

      3.11.3. Harmadik fél által elhelyezett analitikai cookie-k – Google Ads konverziókövetés

     Az Adatkezelő a „Google Ads” online reklámprogramot alkalmazza, valamint azon belül a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google elemző szolgáltatása (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; továbbiakban „Google“).

     a Google Ads konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja a Google Ads hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

     Amikor a Felhasználó a weboldalt böngészi - és a cookie még aktív -, akkor mind az Adatkezelő, mind a Google láthatja, hogy Felhasználó rákattintott a hirdetésre.

     A cookie-k Google Ads ügyfelenként változnak, így azokat nem lehet nyomon követni.

     A cookie-k telepítésének letiltásával a böngészőben el lehet utasítani ezeket a cookie-kat, abban az esetben, ha a Felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben.

     A Google adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége: https://policies.google.com/privacy

      3.11.4. Harmadik fél által elhelyezett analitikai cookie-k – Google Analytics

     Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics – a Google webelemző szolgáltatás - mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt.

     Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

     Felhasználónak lehetősége van a böngészőjében megakadályozni ezen cookie-k tárolását, azonban ez ronthatja a felhasználói élményt, mert előfordulhat, hogy a www.ammildesign.hu weboldal nem minden funkciója lesz teljesen használható. A Google által végzett cookie gyűjtés és feldolgozás – a Felhasználó weboldal használatára vonatkozó adatgyűjtésének - megakadályozásának módja: a következő böngésző plugin telepítése:

     https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

      3.11.5. Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

     Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg.

     A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

     • általánosan letiltani;
     • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
     • egyenként letiltani;
     • egyenként, vagy csoportosan törölni;
     • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

     A www.ammildesign.hu webshop első látogatása alkalmával felugró ablakban megjelenő cookie-tájékoztatóban („Cookie beállítások”) „működéshez szükséges cookie-k” kategóriába sorolt sütik a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is elhelyezhetők a böngészésre használt eszközén, azonban ezek beállításai is megváltoztathatók a korábban jelzett módon. A Szolgáltató a Cookie-tájékoztató szerinti beállításokban „marketing cookie-k” kategóriába sorolt cookie-kat kizárólag a Felhasználó beleegyezését követően helyezi el a böngészésre használt eszközön. A Felhasználó a hozzájárulást a webshop első látogatása alkalmával adja meg a Cookie-tájékoztató megismerését és elfogadását követően. A Cookie-tájékoztató aktuális verziója a honlap „Cookie beállítások” alsó sticky  bar alatt érhető el.

     4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

     Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személynek nem adja át.

     A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

     CÉGNÉV

     SZÉKHELY

     TEVÉKENYSÉG

     HostingBazis Bt.

     4642 Tornyospálca, Mándoki utca 40.

     domain és tárhely szolgáltatás az email levelezéshez, támogatás

     Magyar Posta Zrt.

     1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

     csomagszállítás

     UNAS

     9400 Sopron, Kőszegi út 14.

     webshoppal kapcsolatos szolgáltatás, rendszerüzemeltetés/támogatás, marketingtevékenység, hírlevélküldés

     Service 2009 Kft.

     2151 Fót, Móricz Zsigmond út 28/B fsz. 3.

     számviteli tevékenység, könyvelés

     KBOSS.hu Kft.

     1031 Budapest, Záhony utca 7.

     elektronikus számlázás

     4.1. Adattovábbítás lehetősége

     A jelen tájékoztatóban definiáltakon kívül a Felhasználók bizonyos személyes adatai adott célból a Felhasználó kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján továbbításra kerülhetnek az alábbiak szerint:

     Ha a Felhasználó a megrendelés során az online bankkártyás fizetést választja, a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben a webshopon lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra.

     A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

     5. Érintett jogai

     Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

     5.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

     Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

     • az adatkezelés céljai;
     • az Érintett személyes adatok kategóriái;
     • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
     • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
     • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
     • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
     • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
     • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

     Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri.

     5.2. Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

     Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

     5.3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk)

     Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

     • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
     • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
     • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
     • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
     • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
     • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

     Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

     • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
     • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
     • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
     • közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
     • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

     5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

     Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

     • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
     • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
     • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
     • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

     Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

     5.5. Adathordozáshoz való jog (GDPR 20. cikk)

     Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

     5.6. Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

     Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

     Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

     5.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22.cikk)

     Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

     A fenti bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

     • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
     • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
     • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

     5.8. Visszavonás joga

     Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

     5.9. Az adatkezelés biztonsága

     Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

     • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
     • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
     • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
     • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

     5.10. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

     Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

     5.11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

     Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

     • az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
     • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
     • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
     • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

     Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

     • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
     • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
     • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

     Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

     5.12. Jogorvoslati lehetőségek

     Jogai megsértése esetén az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy az 1. pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén az Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége:

     • Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
     • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
     • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
     • Tel: +36 (1) 391-1400
     • Fax: +36 (1) 391-1410
     • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
     • Honlap: http://www.naih.hu
     6. Egyéb rendelkezések

     Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

     A jelen tájékoztató kialakításakor az Adatkezelő tekintettel volt az alábbi jogszabályokra:

     • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban GDPR)
     • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
     • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
     • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
     • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
     • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”)
     • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
     • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
     • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
     • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
     • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
     7. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása

     Jelen Tájékoztató 2019. október 1. napjával lép hatályba. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosíts annak érdekében, hogy az a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen, ideértve az Adatkezelő szolgáltatásainak megváltozásával kapcsolatos módosításokat is. A jelen Szabályzat változásairól, a változással egyidejűleg tájékoztatjuk az érintetteket a www.ammildesign.hu honlapon.

     Vásárlási tudnivalók
     Fizetési módok

     BANKI ÁTUTALÁSSAL

     A visszaigazoló e-mailben található díjbekérőn megadott bankszámlára 8 napon belül kérlek utald át a megrendelt termékek ellenértékét és a szállítási költséget.
     Kérlek az átutalás közlemény rovatában tüntesd fel a visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot.
     Miután megérkezett az összeg a bankszámlára, a terméket postázom a szállítási címre.

      

     BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL

     A megrendelés véglegesítését követően egyenesen az online fizetési oldalra irányítjuk, ahol kiegyenlítheti a megrendelés összegét. A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Weboldalunkon az alábbi kártyatípusokkal fizethet: MasterCard – Maestro – Visa – Visa Electron – American Express.

     Szállítási módok

     Postai levél: 

     A webáruházból megrendelt ékszerek kézbesítését a Magyar Posta Zrt. végzi munkanapokon.
     A postázás ajánlottan, elsőbbségivel történik (buborékos borítékban).
     A szállítási költség belföldi szállítási cím esetében 990 Ft, mely tartalmazza a szállítási és csomagolási költséget is.
     20 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén a szállítási költség 0 Ft.

     MPL futárszolgálat: 

     A webáruházból megrendelt ékszereket az MPL futárszolgálat szállítja ki munkanapokon.
     Bővebb információ itt található: https://www.posta.hu

     A szállítási költség belföldi szállítási cím esetében 1 990 Ft, mely tartalmazza a szállítási és csomagolási költséget is.
     20 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén a szállítási költség 0 Ft.