Blog

Férfias virágnevek - virágos férfinevek

2020.01.20 21:48
Férfias virágnevek - virágos férfinevek

Gyerekkoromban volt egy Írisz és egy Jácint nevű ismerősöm is, csupán néhány évfolyammal jártak felettem, és igen közel laktak hozzánk mindketten. Már akkor különlegesnek számított a nevük, ahogy bizonyára ma is az. Különösen a Jácint, mivel hazánkban viszonylag kevés olyan virágnév van, melyre férfiak anyakönyvezhetőek.   

Pedig ha a női neveket nézzük, akkor több, mint ötven virágnév közül választhatunk születendő gyermekünk számára. Néha egyértelmű a kapcsolat a két elnevezés között, máskor nem is sejtjük, hogy az adott női név eredetileg egy virághoz kapcsolódik. 

A legtöbb nép esetében természetesnek számított régen, hogy a növények után alkottak személyneveket. Ez arra a szokásra vezethető vissza, hogy az ember az állatok és növények egyes tulajdonságait emberi jelleggel ruházta fel, emberivé tette. Ennek köszönhető, hogy az egyes virágnevek tulajdonságot jelentő névként gyökereztek meg. A lányok esetében könnyen látható a kapcsolat, ami alapján a leányokat virágszálhoz hasonlítják. Már a 15. század óta léteznek virágnevek női névként. S hogyan kaptak a férfiak virágneveket? Vélhetően az öröklési rend furcsaságai okozták, hogy egyes családnevek keresztnévvé váltak s aztán meghonosodtak a nyelvben.

Néhány virágos férfinév jelentését az alábbiakban látjátok: 

jácint

Hüakinthosz Apollón kedvese volt. Az isten diszkoszvetésre tanította az ifjút, midőn véletlenül halálosan megsebesítette. Hüakinthosz kicsorduló véréből született meg a jácint virág.

 

zsombor

Eredeti fotó: juhaszj (orszagalbum.hu) 

Vagyis ebben az esetben a névvel azonos nevű növény - zsombor - elnevezése nem a személynévből ered.

leander

Azaz ez utóbbinál a fiúnév és a növénynév között szintén nincs kapcsolat az alaki hasonlatosságon túl.

Forrás: e-nyelvmagazin.hu